bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Lepidlo na dřevo a kámen WOOD & STONE DEBBEX 750ml

Speciálně vyvinutá jednosložková pěna na bázi polyuretanu, která slouží pro lepení kamene, dřeva, cihel apod.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40520DBXLepidlo na dřevo a kámen WOOD & STONE DEBBEX 750ml264,9912Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Ideální řešení pro truhláře! Odložte dózy se zachnutými disperzními nebo polyuretanovými lepidly a pracujte efektivně. Ideální pro lepení dřeva, spár atd. Díky vytlačovací pistoli snadno nastavíte správné dávkování.

Vhodné k prolepovaní dřevěných spojů dřevostaveb k zamezení skřípání dřeva v podlahách, schodech a jiných namáhaných dřevěných konstrukcích.

COLAPS EFEKT - pěna nepění jako klasická montážní pěna. Naopak. Promění se na gel. Touto supernízkou expanzí se zamezí vypěmění mimo požadovanou lepenou plochu.

Charakteristika
✅ jednosložková pěna
✅ rychlá přilnavost, snadné použití
✅ neexpanduje
✅ colaps efekt
✅ vysoká přídržnost
✅ vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace

Použití
✅ lepení dřeva, cihel, stavebních bloků, kamene apod.
✅ lepení konstrukčních prvků ze dřeva, nábytku apod.
✅ fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů
✅ nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty
✅ zdění nenosných konstrukcí a příček

Technické vlastnosti
Tepelná odolnost -30/ +80 °C po vytvrzení
Teplota dózy při aplikaci nad +5 optimální +20 až +25 °C
Aplikační teplota °C -5 / +30 (teplota vzduchu i podkladu)
Plné vytvrzení hod. 24-48 dle teploty, vlhkosti a tloušťce vrstvy
Vytvoření povrchové slupky 15 min
Otevřený čas 2 min

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.