bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Lepicí a zdící tmel na pórobeton a cihly QUARTZ PORO

Je průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,7 mm.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
57107QPLepicí a zdící tmel na pórobeton a cihly QUARTZ PORO 25kg242,041Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Malta je určená pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel. Je možné ji použít pro vyspravování nerovných povrchů vnitřních omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších aplikací.

+ Pro venkovní a vnitřní zdivo.
+ Lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel.
+ Vyrovnání nerovností povrchů omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí.
+ Nízká spotřeba zdící malty.
+ Součinitel tepelné vodivosti 0,84 W/mK.
+ Pevnost v tlaku ≥ 10 MPa.
+ Faktor difúzního odporu µ = 15/35.

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivé

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.