bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

KOTVIX VSF chemická kotva vinylester bez styrenu zimní

Dvousložková chemická kotva na bázi vinylesteru bez styrenu, určená pro práci při teplotách až do -20 °C. Použití pro pevný i dutý podklad. Snadná a rychlá aplikace v exteriéru i v interiéru s krátkou dobou tuhnutí.Určená pro vysoké zatížení i do vlhkého prostředí.


Popis

Chemická kotva na bázi vinylesterových pryskyřic neobsahuje styren, je vhodná pro interiéry a exteriéry, včetně míst s vlhkým prostředím. Ideální pro kotvení zesílených tyčí v novostavbách i při renovačních i montážních pracích. Používá se pro kotvení vrat, okenních tabulí, žaluzií, pracovních strojů, konzolí, kabelových lávek, antén, zábradlí. Lze aplikovat i ve vodorovných a svislých polohách. Lehce zapáchá a může způsobovat dráždivé účinky.

+ Aplikace při teplotách až do -20 °C.
+ Vhodný pro různé druhy podkladů.
+ Možnost aplikace na vodorovné i svislé ploše.
+ Snadná a rychlá aplikace.
+ Krátká doba tuhnutí.
+ Exteriér a interiér.

Použití
 vhodný do podkladu z betonu, kamene, plných cihel, lehčených tvárnic
 ke kotvení vrat, zábradlí, balustrád, žaluzií, okenních tabulí, antén, výztuží sklobetonových stěn, konzolí, kabelových lávek, pracovních strojů
 upevňování závrtných šroubů, vložek s vnitřním závitem, závitových tyčí apod.
 vhodný pro použití zesílených tyčí v nových stavbách, při renovačních a montážních pracích s prefabrikovanými prvky z betonu
 výhodné použití pro opravy v chladírnách a mrazírnách


Výhody
 pro zimní práce do teploty až -20 °C  neobsahuje styren, málo zapáchá
 velká pevnost spoje a vysoká chemická odolnost
 snadná aplikace, přiměřená doba tuhnutí i za nízkých teplot
 pro pevný i dutý podklad, závitové tyče a armovací výztuž všech tříd
 tixotropní – lze používat ve vodorovné i svislé poloze
 také do vlhkého prostředí  do interiéru i exteriéru
 certifikovaný systém dle normy ISO 9001

Pracovní postup
Příslušenství: Směšovací špičky, pistole na kartuše, sítka pro fixaci v dutém materiálu, drátěný kartáč, vzduchová pumpička.
Podklad: Otvory musí být čisté, suché, bez volných částic a mastnoty.
Manipulace s kartuší: Odšroubujte víčko kartuše, našroubujte na ni směšovací špičku patřičné délky, vsuňte kartuši do pistole, vytlačte tolik hmoty, aby obě komponenty v špičce tvořily homogenní světle šedou barvu (odstraňte prvních 10 ml).
Postup: Zvolte vhodný průměr vrtáku v závislosti na velikosti kotevní tyče. Z vyvrtaného otvoru odstraňte volné nečistoty kulatým kartáčem a vyfoukáním (opakujte 4x). Kotvený materiál musí být čistý. Při kotvení v dutém podkladu zasuňte pomocí špičky pistole sítko o vhodném průměru. Při kotvení v pevném podkladu naplňte otvor hmotou z ⅓ až ½ . V dutém podkladu naplňte celý otvor. Kotvený materiál vsuňte krouživým pohybem. Odšroubujte směšovací špičku a uzavřete kartuši.

Technické údaje
 Báze vinylesterová pryskyřice
 Konzistence pasta
 Měrná hmotnost 1,7 kg/l
 Pro kotvení závitové tyče M 8 – M 30, armovací výztuž Ø 8 – 32, beton tř. pevnosti C20/25 až C50/60, do suchého i vlhkého podkladu
 Teplotní odolnost teplota podkladu při instalaci -20 °C až +25 °C; odolnost po dobu živostnosti -40 °C až +80 °C, krátkodobě +120 °C
 Aplikační teplota -20 °C až +25 °C
 Barva šedá
 Specifikace ETAG 001-5, ETA 16/0017

Bezpečnostní upozornění

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.