bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

KOTVIX PS chemická kotva polyester

Polyesterová dvousložková chemická kotva pro široké použití v pevném i v dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Snadno se aplikuje. Určená především pro práce v exteriéru. Ekonomické řešní pro základní kotvení středního zatížení.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2707001KOTVIX PS chemická kotva polyester 380ml291,9712Ano

Cena celkem:
0

Popis

Je tixotropní – lze používat ve vodorovné i svislé poloze. Vhodná do podkladu z betonu, plných cihel, lehčených tvárnic, ke kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových lávek, pracovních strojů, atd. Je určen zejména pro aplikace v exteriérech pro střední zatížení.

Specifikace

Spotřeba
dle použití, viz technický list

Výstražné symboly

GHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.