bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

KOTVIX PS chemická kotva polyester

Polyesterová dvousložková chemická kotva pro široké použití v pevném i v dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Snadno se aplikuje. Určená především pro práce v exteriéru. Ekonomické řešní pro základní kotvení středního zatížení.


Popis

Je tixotropní – lze používat ve vodorovné i svislé poloze. Vhodná do podkladu z betonu, plných cihel, lehčených tvárnic, ke kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových lávek, pracovních strojů, atd. Je určen zejména pro aplikace v exteriérech pro střední zatížení.

Použití
 vhodný do podkladu z betonu, plných cihel, lehčených tvárnic
 kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, antén, konzolí, kabelových lávek
 vyplňování spár

Výhody
 pro pevný i dutý podklad, střední zatížení, pro všechny třídy závitových tyčí
 snadná aplikace, ekonomické použití
 tixotropní – lze používat ve vodorovné i svislé poloze
 rychlá želatinace, krátká doba tuhnutí
 do suchého prostředí  certifikovaný systém dle normy ISO 9001

Pracovní postup
Příslušenství: Směšovací špičky, pistole na kartuše, sítka pro fixaci v dutém materiálu, drátěný kartáč, vzduchová pumpička.
Podklad: Otvory musí být čisté, suché, bez volných částic a mastnoty.
Manipulace s kartuší: Odšroubujte víčko kartuše, našroubujte na ni směšovací špičku patřičné délky, vsuňte kartuši do pistole, vytlačte tolik hmoty, aby obě komponenty v špičce tvořily homogenní světle šedou barvu (odstraňte prvních 10 ml).
Postup: Zvolte vhodný průměr vrtáku v závislosti na velikosti kotevní tyče. Z vyvrtaného otvoru odstraňte volné nečistoty kulatým kartáčem a vyfoukáním (opakujte 4x). Kotvený materiál musí být čistý. Při kotvení v dutém podkladu zasuňte pomocí špičky pistole plastové sítko o vhodném průměru. Při kotvení v pevném podkladu naplňte otvor hmotou z 1/3 a ž 1/2. V dutém podkladu naplňte celý otvor. Kotvený materiál vsuňte krouživým pohybem. Odšroubujte směšovací špičku a uzavřete kartuši.

Technické údaje
 Báze polyesterová pryskyřice
 Konzistence šedá pasta
 Měrná hmotnost 1,7 kg/l při 20 °C
 Min. aplikační teplota +5 °C kartuše; -5 °C podklad
 Přepravní odolnost -15 °C
 Specifikace ETAG 001-1 a 5, ETA-15-0346

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.