bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Kontaktní lepidlo DEBBEX 50ml

Jednosložkové rozpouštědlové lepidlo s rychlým zasycháním. Lepidlo je v kapesní verzi 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži nebo na zahradě. Je vhodné především k lepení textilních a kožených věcí. Dále lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov a beton.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
60030DBXKontaktní lepidlo DEBBEX 50ml54,451Ano

Cena celkem:
0

Popis

Jednosložkové rozpouštědlové lepidlo s rychlým zasycháním. Lepidlo je v kapesní verzi 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži nebo na zahradě. Je vhodné především k lepení textilních a kožených věcí. Dále lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov a beton.

Kontaktní lepidlo – které vytváří stále pružný spoj, po vytvrzení je spoj žluté barvy. Kontaktní lepidlo s počátečním odvětráváním cca. 10min. Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Charakteristika
• lehce roztíratelné
• interiér i exteriér
• pružný spoj
• odolné vlhku a vodě
• rychlé zavadnutí, dlouhý otevřený čas
• rychlá přilnavost, snadná aplikace
• vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý i nesavý

Použití
• lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov, beton
• použití v domácnosti, garáži nebo na zahradě
• je vhodné především pro kožené a textilní věci – lepení pryže, kůže apod.
• lepení na dřevovláknité a dřevotřískové desky

Vlastnosti
• Doba manipulace 10 minut.
• Po vytvrzení pružné
• Rychlá přilnavost, snadná aplikace
• Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě

Technické vlastnosti
Základ chloroprénový kaučuk, rozpouštědlo
Hustota ≈ 0,9 ± 5% g/cm3
Viskozita 1500 - 3500mPas Brookfield
Tepelná odolnost -40 až +100°C Po vytvrzení
Tepelná odolnost při přepravě +5°C Nesmí zmrznout
Aplikační teplota +5 až +30°C Nesmí zmrznout
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení 10 – 20min.
Otevřený čas < 60min.
Spotřeba 200 - 400ml/m2 (dle savosti podkladu)
Barva Žlutá-medová

Příprava podkladu
Příprava podkladu: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikační postup
Nanášení: Nanášejte na povrch rovnoměrně – v tenké vrstvé, lze i rozetřít, např. štětcem
Odvětrávání: Doba počátečního odvětrání cca. 10 minut. Doba dosažení maximální pevnosti 24 hod. Doba manipulace 10 minut.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.