Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde.
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Konstrukční PU lepidlo RL

Pro lepení dřevěných konstrukcí staveb, sendvičových hranolů a trámů, rámů oken a dveří, anebo při použití v nábytkářském průmyslu. Lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet

Cena celkem:
0

Popis

Lepení izolačních desek z minerální vlny, polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, beton a dřevo. Neobsahuje rozpouštědla. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle EN 204 a B4 dle DIN 68602.

+ Po vytvrzení transparentní.
+ Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4.
+ Pro interiéry i exteriéry.
+ Rychlá přilnavost, mírná plnicí schopnost.
+ Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje v kombinaci dřevo – dřevo.

Otevřený čas: ≈ 30 minut
Lisovací čas: ≈ 120 minut
Úplné vytvrzení: ≈ 24 hod.
Třída namáhání: D4 podle ČSN EN 204

Specifikace

Aplikační teplota
+5 °C až +30 °C
Pevnost v tahu
40 kg/cm2 za 2 hodiny, 80 kg/cm2 za 6 hodin, 120 kg/cm2 za 24 hodin
Tepelná odolnost
-30 °C až +100 °C (po vytvrzení)
Báze / Materiál
polyuretan
Spotřeba
250 - 400 g/m²

Výstražné symboly

GHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H315 Dráždí kůži. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.