bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Kanalizační pěna trubičková

Pro montáže a těsnění kanalizačních sběračů, těsnění průlezových a odpadních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40140KANKanalizační pěna trubičková 750ml237,6112Ano

Cena celkem:
0

Popis

Dlouhodobě odolná splaškové vodě a beze změn v tucích, detergentech, topných olejích a bezolovnatém benzínu nevykazuje žádné nežádoucí změny mechanických vlastností.

+ Odolává odpadní vodě, splaškům, tukům, topným olejům a bezolovnatému palivu
+ Vysoká plnicí a izolační schopnost
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, kov apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 60 – 90 minut (při 20 °C), Vytvrzení 5 – 24 hod.
Aplikační teplota
+5 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
10 minut (při 20°C)
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdravíGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.