bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Instalfix

Pro lepení trubek a armatur z tvrzeného PVC, montáž vodovodních odpadů nebo i lepení měkkého PVC - linolea. Po dvou hodinách je možné spoj již zatížit studenou vodu, maximální pevnost spoje je dosažena po 24 hodinách při 20°C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
1300191Instalfix 130ml42,3580Ano

Cena celkem:
0

Specifikace

Ostatní
Otevřený čas ≈ 5 - 10 sec.,Možnost manipulace 3 min.,Zatížitelnost studenou vodou po 2 hodinách,Úplné vytvrzení ≈ 24 hodin
Pevnost ve smyku
10,0 N/cm2
Aplikační teplota
+5 / +40°C
Tepelná odolnost
0 / +80°C (po vytvrzení)
Báze / Materiál
polymer v organických rozpouštědlech

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H315 Dráždí kůži. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.