bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI

Jednosložkový koncentrovaný profi přípravek, na bázi polyxystearanů. Určený pro impregnaci všech druhů savých podkladů před klimatickými vlivy nad úrovní terénu.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
CH00032Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI 5L1 352,941Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, konstrukční poruchy nutno opravit, opravy z malt a betonů nutno nechat vyzrát cca 28 dnů. Výkvěty hub a plísní odstraňte Likvidátorem plísní, opláchněte vodou a 2 dny nechejte proschnout.Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady, za deště nebo při očekávání deště! Při aplikaci nutno nanášet jen takové množství, které se vsákne do podkladu. Nesmí stékat po stěnách. Nadměrné množství může zapříčinit tvorbu výkvětů, ojediněle může dojít ke ztmavnutí podkladu. Používejte nářadí a nádoby odolné vůči alkáliím. Chraňte okolní materiály před potřísněním!

+ Difuzní, zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled.
+ Přetíratelný vodou ředitelnými, syntetickými i olejovými nátěry.
+ Zamezuje destrukci porézních materiálů.
+ Zamezuje pronikání nečistot do materiálů.
+ Ochrana před působení mrazu a rozmrazovacích solí.
+ Nepřímo zvyšuje tepelné a zvukově izolační vlastnosti zdiva díky účinnému snížení pronikání vody do konstrukce.

+ Impregnace porézních materiálů před působením vlhka a vody.
+ Ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů.
+ Ochrana omítek, cihelného zdiva, pohledových a nekonstrukčních betonů, přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady.

Hustota: 0,80 kg/l
pH: 12
Ředění: neředí se
Stupeň propust. vody w: 50 % snížení propust. w ČSN EN 1062-3
Vydatnost: 4,0 – 5,0 m²/l

Specifikace

Doba vytvoření povrchové slupky
Doba schnutí ≈ 3 - 4 hod. (při teplotě +20 °C)
Báze / Materiál
polyxystearany v organickém rozpouštědle
Spotřeba
0,2 – 0,25 l/m²

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdravíGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dloudobými účinky.