bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN

Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
11008BIGumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN 5kg271,201Ano
11009BIGumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN 10kg542,441Ano

Cena celkem:
0

Popis

Druh podkladu: Beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací DenBit DISPER AS. Použití: Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezespárých střešních krytin vyztužených technickými tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí.

• I na svislé stěny, nestéká při +120°C.
• Bez obsahu rozpouštědel.
• Bezpečná v kontaktu s polystyrenem.
• Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách.

Vlastnosti
• Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
• I na svislé stěny, nestéká při teplotě +100 °C
• Bez obsahu rozpouštědel
• Použití na suchý i na vlhké podklad
• Vysoký obsah kaučuku
• Možná ruční nebo strojní aplikace

Použití
• Renovování a konzervování střešních krytin
• Provádění bezespárých střešních krytin vyztužených technickými tkaninami
• Provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí

Technické vlastnosti
Základ bitumenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukem
Konzistence tixotropní pasta
Sušina 40%
Tepelná odolnost po vytvrzení -30 / +100°C
Aplikační teplota +5 / +30°C
Plošná hmotnost 1,1 – 1,4kg/m2
Prachosuchost 6 -12 hodin při 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Řádná suchost 24h pro lehkou pochůznost
Suchost souvrství dny 7min. Délka schnutí všech vrstev
Přídržnost k podkladu ≥ 1MPa beton
Přídržnost k podkladu ≥ 0,4MPa dřevo, plech, asf. pás
Pevnost v tahu ≥ 0,8MPa
Vodotěsnost při tlaku 0,5 MPa - Ano ČSN EN 12390-8
Skladovatelnost 24m (při teplotách od +5 do +30 °C)
Tloušťka vrstev 1 mm suché vrstvy
Přibližná spotřeba 0,5 – 1 kg/m2 při tloušťce 1 mm

Počet vrstev
2 Bez tkaniny jako stěrka na opravy
2-3 Hydroizolace základů proti zemní vlhkosti
3-4 Bezešvé krytiny s výztužnou tkaninou

Druh Podkladu
Beton a podobné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací DenBit DISPER AS nebo DenBit DISPER A.

Příprava podkladu
Staré lepenkové krytiny – podklad musí být bez jakýchkoli nečistot (prach, rez), bez ostrých hran a stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou, může být mírně vlhký. Je nutno odstranit staré křehké a olupující se vrstvy se slabou přilnavostí. Puchýře rozřízněte do kříže a podlepte s použitím lepidla Střešní bitumenové lepidlo (Tixoplast) nebo DenBit BOND. Drobná nevyplněná místa v asfaltových podkladech vyplňte asfaltovou opravnou stěrkovou hmotou DenBit U.

Betonový podklad a zdivo – zdivo musí být opatřeno omítkou, je třeba odstranit prach, ostré hrany, veškerá nevyplněná místa podkladu (propadliny, trhliny apod.) těsně zaspárujte nebo vyplňte např. Opravnou hmotou na beton FINAL nebo VÝPLŇ. Povrch s pórovitou strukturou vyrovnejte cementovou maltou. Jakékoliv rohy (vzájemné kontakty stěn, kontakty stěn se základovým pásem apod.) je nutno zaoblit proveden tzv. fabion z cementové malty. Nové omítky a betony musí být vyzrálé. Podklad před nanášením DenBitu DISPER DN opatřete penetračním nátěrem DenBit DISPER AS nebo DenBit DISPER A. V případě použití DenBitu DISPER DN v době velkého horka je nutno před zahájením prací podklad navlhčit a chránit proti přímému slunci.

Nářadí
Štětka, štětec, stříkací zařízení, dehtový kartáč.

Pracovní postup

Izolace základových konstrukcí a spodních částí staveb:
Hmotu DenBit DISPER DN nanášejte minimálně ve dvou vrstvách, a to křížovou metodou, všechny rohy je nutno vyztužit pásy technické tkaniny, které se vloží do čerstvé hmoty. Každou další vrstvu nanášejte po zaschnutí vrstvy předchozí. Po nanesení poslední vrstvy počkejte několik dnů, aby se z celé tloušťky nátěru mohla odpařit zbytková vlhkost. Zahození výkopu zeminou je nutno provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození izolační vrstvy. Doporučujeme hydroizolační vrstvu DenBitu DISPER DN opatřit vrstvou XPS polystyrénu o minimální tloušťce 2 cm z důvodu ochrany vrstvy před mechanickým poškozením. Polystyrén přilepte bodově s použitím DenBitu DISPER STYRO LT jako lepidla.

Konzervování lepenkových střešních krytin:
Odstraňte z povrchu střechy nečistoty, uvolněné části lepenky, bubliny a puchýře v asfaltové lepence rozřízněte do kříže a podlepte s použitím bitumenového lepidla Střešní bitumenové lepidlo (Tixoplast) nebo DenBit BOND. Trhliny a nevyplněná místa staré krytiny vyplňte stěrkovou hmotou DenBit U, aby byl povrch rovný. Na takto připravený podklad nanášejte hmotu DenBit DISPER DN minimálně ve 2 vrstvách křížovou metodou, každou další vrstvu nanášejte po zaschnutí vrstvy předchozí. V místech styku s komínem, atik nebo na podobných místech nátěr vyztužte technickou tkaninou, kterou vložte do mokré hmoty a vytáhněte do příslušné výšky. Poslední vrstvu čerstvé hmoty je vhodné opatřit minerálním posypem nebo ochranným nátěrem Reflex ALU. Reflex ALU se může nanášet až po dokonalém zaschnutí podkladních vrstev DenBitu DISPER DN.

Provedení bezespárých střešních krytin:
Důkladně očistěte starou krytinu od písku, listí a jiných nečistot. Bubliny a puchýře v asfaltové lepence rozřízněte do kříže a podlepte s použitím bitumenového lepidla Střešní bitumenové lepidlo (Tixoplast). Takto připravený podklad a každý betonový podklad opatřete Penetračním nátěrem DenBit DISPER AS nebo DenBit DISPER A. První vrstvu DenBitu DISPER DN naneste rovnoměrně na celý povrch střechy vtíráním do podkladu.
Po zaschnutí první vrstvy aplikujte křížovou metodou druhou vrstvu DISPER DN a vkládejte do ní polypropylénovou síťku nebo armovací síťku. Je třeba pamatovat na provedení překladu na spoji (síťka na síťku) o šířce min. 10 cm. Nechte zaschnout. Třetí vrstva se provádí podobným způsobem kolmo na druhou vrstvu. Nejprve se však nanese hmota DenBit DISPER DN v pásech o šířce tkaniny. Na čerstvou hmotu položte znovu tkaninu a zatřete ji do vrstvy nátěrové hmoty tak, aby hmotu nasákla. Horní vrstvu tkaniny ihned zatřete. Je třeba pamatovat na provedení překladů o šířce asi 10 cm. Čtvrtou vrstvu naneste po zaschnutí předchozího nátěru. Před zatvrdnutím poslední vrstvy je vhodné důkladně posypat povrch minerálním posypem, který výrazně chrání celou krytinu před UV zářením nebo po důkladném vytvrdnutí přetřít střechu ochranným nátěrem Reflex ALU.

Upozornění
Do hmoty nepřidávejte žádné látky. Neslouží jako antikorozní ochrana, plechy a ocelové konstrukce je nutno nejprve opatřit antikorozním nátěrem. Čím je teplota nižší, tím se prodlužuje čas potřebný na důkladné vyzrání natřené hmoty. Vyhýbejte se silně prosluněným plochám. Nanesenou hmotu chraňte před intenzivním vysoušením, srážkami, mlhou a mrazem.

Specifikace
Podle ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru nebyla stanovena, neboť pro třídu FROOF (t1), pro střechy ploché a šikmé se sklonem střešních rovin do 20° nejsou stanovena žádná kritéria. Šíření požáru střešním pláštěm nebylo posuzováno z důvodu, že použití uvedených hmot je omezeno plochou do 1500 m2, mimo požárně nebezpečné úseky, pro opravy a rekonstrukce.

Čištění
Začerstva: vodou
Po zaschnutí: technický benzín, organická rozpouštědla.
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Výstražné symboly

GHS07 - GHS 07 - dráždivé

Bezpečnostní upozornění

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci