bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Fixpren UNI 50 Plus

Pro lepení plstě, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, keramických dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizolačních fólií na beton a k Cetris deskám. Lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a PVC krytin.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
60012FFPFixpren UNI 50 Plus 350g126,5912Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Nanášení na dřevovláknité, dřevotřískové desky, beton i omítku. Vhodné pod kolečkové židle a na podlahová vytápění.

+ Po vytvrzení pružné.
+ Rychlá přilnavost, snadná aplikace.
+ Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě.
+ Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům, v kombinacích savý - nesavý.

Specifikace

Ostatní
Otevřený čas ≈ 10 - 15 minut , Úplné vytvrzení ≈ 24 hod.
Aplikační teplota
+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnost
-20 °C až +100 °C (po vytvrzení)
Báze / Materiál
chloroprenový kaučuk, rozpouštědlo
Spotřeba
300 - 400 g/m²

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.