bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Fixlock

Anaerobní lepidlo pro zajištění šroubových spojů a matic se střední pevností, spoj možno rozebrat za pomocí běžného ručního nářadí.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0100013Fixlock 10ml36,0612Ano

Cena celkem:
0

Popis

Anaerobní produkt, který vytvrzuje za nepřístupu vzduchu mezi kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění šroubového spoje při vibracích a rázech. Barva modrá, detekovatelná pod UV zářením, jednosložková, tixotropní, střední viskozita, teplotní odolnost -50°C do + 150°C, manipulační pevnost za 10 – 15 minut.

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.