bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Epoxyd kovový

Dvousložkové lepidlo pro lepení materiálů jako je dřevo, kov, keramika, plasty, mramor, beton atd. Vytvrzuje do 10-ti minut.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0100004Epoxyd kovový 2x12g79,6112Ano

Cena celkem:
0

Popis

Kovový epoxyd se používá jako tmel k opravám aut, strojů, potrubí, bytových doplňků. Spoj je tvrdý, vysoce odolný proti vlhku, většině chemikálií a teplotám do +80 °C. Dokonale vyplňuje lepený spoj.

Rychle vytvrditelné dvousložkové epoxidové lepidlo s kovovýmplnivem. Pro lepení materiálů jako jde dřevo, kov, keramika, plasty, mramor, beton, atd. Spoj je trvanlivý, odolný proti vodě a teplotám do 80 °C.


Návod k použití
Zcela odstraňte nečistoty, olej a mastnotu z lepeného povrchu. Vytlačte složku A i B v poměru 1:1 a důkladně promíchejte libovolnou, nejlépe plochou tyčinkou. Naneste na obě lepené plochy a ihned přitiskněte k sobě. Při 20 °C dochází k vytvrdnutí během 5-10 minut, viz tabulka „Fyzikální vlastnosti“ v technické listu. Konečné pevnosti dosáhne spoj během hodin. Po vytlačení složek lepidla tuby ihned uzavřete. Pozor! Nezaměňte uzávěry.

Výstražné symboly

GHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.