bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Epoxin Dekor - Zalévací epoxidová pryskyřice DEBBEX

2K epoxidová zalévací hmota na výrobu dekorativních prvků a pro modelářskou činnost. Jedná se o nízkoviskozní, bezrozpouštědlovou hmotu bez obsahu nonylfenolu.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
EXF0094Epoxin Dekor - Zalévací epoxidová pryskyřice DEBBEX 4kg3 169,161Ano
EXF0093Epoxin Dekor - Zalévací epoxidová pryskyřice DEBBEX 1kg677,581Ano

Cena celkem:
0

Popis

Objevte krásu detailů s epoxidovou pryskyřicí na odlévání.

Kreativci již jistě znají krásu zalévacích epoxidových pryskyřicích. Truhláři s ní vytvářejí umělecká díla, která osloví. Je jimi možné dekórování nábytku, bytových doplňků, ale také šperků. Nejčastěji se zalívají masivní kusy dřeva, které si zachovává svoji charakteristickou přirozenou strukturu.

Při tvorbě výše uvedených předmětů a jim podobným, použijte Epoxidovou zalévací hmotu EPOXIN DEKOR. Je to dvousložková transparentní hmota na bázi epoxidových pryskyřic vhodná i pro barvení pigmenty.

Vlastnosti
• Transparentní
• Výborně odpěňuje
• Tloušťka odlitku až 10 cm
• Dlouhá doba zpracovatelnosti
• Možnost probarvení pigmenty
• Minimální smrštění

Použití
Modelářská činnost, výroba šperků, výroba dekorativních předmětů a stolů;

Aplikační podmínky
EPOXIN DEKOR nesmí být zpracováván při teplotách okolí a podkladu pod +15 °C a nad +30 °C. Při teplotě pod +15 °C zvyšuje viskozitu. Doporučená teplota pro aplikaci je +20 °C a optimální vlhkost vzduchu 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na EPOXIN DEKOR přijít voda či jiné chemické zatížení. Tyto podmínky mají být dodrženy po celou dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho tvrdnutí.

Aplikační postup
EPOXIN DEKOR je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se složka B vlije do složky A a pomocí pomalu-obrátkového čistého míchadla (300 – 400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2 – 3 min (docílení jednotného vzhledu). Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál můžeme nechat odstát cca 20-30 minut kvůli odpěnění a poté nalít do připravené formy (materiál nesmí být znovu zamíchán). Připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti.
Pokud se EPOXIN DEKOR vylívá ve větším objemu, lze vylít maximálně 20 l při 5 centimetrové výšce odlitku. Po 15 minutách od vylití se doporučuje povrch lehce zahřát teplým vzduchem nebo hořákem. Zahřátí urychlí únik vzduchových bublin z hmoty. Doba vytvrzení závisí na okolní teplotě, teplotě odlévané hmoty, typu požité formy (odvod tepla), tloušťce odlévané vrstvy a celkovém odlévaném objemu. Přičemž platí, že čím vyšší je odlévaný objem, tím se doba vytvrzení může zkracovat. Při vylévání většího množství např. 20 l doporučujeme rozdělit objem pro natužení do více menších 10 (5) l nádob. Vylévejte nejlépe tloušťku 2-3 cm proveďte odvzdušnění a pak pomalu přilévejte další množství v tloušťce 2 cm. Pokud požadujete větší tloušťky je potřeba 5 cm vrstvu nechat částečně vyzrát (2-3 dny) a pak aplikovat další 5 cm vrstvu stejným postupem jako první.
Při vylívání větších objemu materiálu EPOXIN DEKOR může vzniknout exotermická reakce a znehodnocení výrobku.

Opracování frézováním, vrtáním apod. je možné po 7 dnech. K broušení a leštění povrchu používejte brusné kotouče od zrnitosti 120,180,280.340,400,800,1200-2000. Pro vyleštění vhodnou leštící pastu.

Do EPOXINU Zalévací hmoty lze přidávat pigmenty různých barev, a to jak práškových, tak tekutých.
Po aplikaci musí být povrch chráněn před přímým kontaktem s vodou, a to minimálně po dobu 72 hodin. Po stejnou dobu musí být teplota vzduchu 3 °C nad rosným bodem. Při styku vody s povrchem během této doby může dojit k vytvoření bílých fleků a vzniku lepivého povrchu.

Upozornění
Výrobek je určen pouze pro profesionální uživatele. Materiál spotřebujte jednorázově. Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty nepoužívejte topidla na naftu, plyn, dřevo, apod., CO2 a vodní páry mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Vytápění doporučujeme pomoci elektrických přímotopů.

Zpracovatelnost: ≈ 30 min.
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi: w1 > 0,5
Hloubka průniku: třída I < 10 mm
Pochůznost 24 hod.

Specifikace

Aplikační teplota
+15 °C až +25 °C
Báze / Materiál
syntetické pryskyřice s obsahem plniv a pigmentů ve směsi rozpouštědel

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.