bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Chlor šok DEBBEX

Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
CH204Chlor šok DEBBEX 1kg373,701Ano

Cena celkem:
0

Popis

Likviduje řasy a baktérie. Použitím 1,8 g přípravku na 10 m³ vody se zvýší obsah aktivního chlóru o cca 0,1 mg/l. Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6. Následně nalejte počáteční dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sběrače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlórování se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit. Při pravidelném provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit chlor šok. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. chlóru až na 1,0 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Cranit tester pro bazény 4v1).
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

+ Dezinfikuje všechny typy bazénů.
+ Likviduje řasy a bakterie.
+ Zvyšuje obsah aktivního chlóru.

Specifikace

Ostatní
Počáteční dávka 10 g/m³ vody, Průběžné dávkování 5 g/m³ vody, Zvýšená dávka 8 - 12 g/m³ vody, Pravidelnost ≈ každých 4 - 6 dnů
Aplikační teplota
do 25 °C
Jiné informace
Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

Výstražné symboly

GHS03 - GHS 03 - oxidujícíGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H272 Může zesílit požár; oxidant. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H302 Zdraví škodlivý při požití. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.