bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

BULDOK Bělidlo na dřevo

Profesionální velmi vydatný přípravek pro bělení surového dřeva


Popis

Zbavuje surové dřevo časem zašedlého zbarvení a organických barevných nečistot vzniklých skladováním například řeziva v balících vystavených povětrnostním podmínkám. Idelání jako předběžná úprava před prvním ošetřením oleji nebo lazurami.

BULDOK BĚLIDLO NA DŘEVO je profesionální velmi vydatný přípravek pro bělení surového dřeva

Použití
• zbavuje surové dřevo časem zašedlého zbarvení a organických barevných nečistot vzniklých skladováním například řeziva v balicích vystavených povětrnostním podmínkám
• ideální jako předběžná úprava před prvním ošetřením oleji nebo lazurami
• určený VÝHRADNĚ pro profesionální použití

Výhody
• silné bělicí účinky
• vhodný pro všechny tuzemské dřeviny
• mísitelný s vodou – lze podle potřeby ředit vodou
• yráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001
v ČR

Pracovní postup
Ošetřenou plochu postříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm neředěným výrobkem. Menší hoblované dřevo lze ošetřovat nanášením pomoci štětce. Nechejte působit min. 20 minut a podle druhu ošetřovaného povrchu omyjte vodou nebo nechejte zaschnout. Na silně zašedlých plochách je možné ošetření zopakovat.

Upozornění
Chraňte předměty a plochy, které by se mohly poškodit/zničit bělením (rostliny, oděvy apod.). Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Vybělené dřevo je vhodné následně impregnovat kterýmkoliv preventivním přípravkem proti plísním, dřevokazným a nebo dřevozbarvujícím houbám. Pozor! Nesměšujte s jinými čisticími prostředky.

Technické údaje
• Báze chlornan sodný
• Vzhled nažloutlá kapalina
• Měrná hmotnost cca 1 210 kg/m³ při 20 °C
• Hodnota pH >11
• Ředění hotový k použití – lze ředit vodou
• Spotřeba 1 litr / až na 20 m² plochy (0,5 dl/m²)
• Aplikační teplota > +5 °C

Čištění
Nepoužívejte kovové nářadí – způsobuje korozi. Vhodné jsou materiály z plastů. Po použití ihned důkladně umyjte vodou

Bezpečnostní upozornění

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.