bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

Bochemit Forte Profi

Fungicidní a insekticidní přípravek pro tlakovou impregnaci a dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v kontaktu se zemi proti dřevokaznému hmyzu a houbám.


Popis

K ochraně dřeva v interiéru (tř. použití 1, 2 - dřevěné stavební konstrukce) i exteriéru (tř. použití 3 - sloupy, ploty, pergoly), a to i v případě stálého kontaktu se zemí (tř. použití 4 - ploty, sloupy, palisády, mosty).

Vyvinuté pro tlakovou impregnaci dřeva

+ Účinný proti hmyzu, houbám
+ Použití v interiéru i exteriéru: dřevěné stavební konstrukce, sloupy, ploty, pergoly, altány
+ Aplikace: vakuo-tlaková impregnace (VTI)
+ Životnost Interiér: časově neomezená; Exteriér: minimálně 15 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech

Bezpečnostní upozornění

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.