bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Bochemit Forte Profi

Fungicidní a insekticidní přípravek pro tlakovou impregnaci a dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v kontaktu se zemi proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
9901457Bochemit Forte Profi zelený 60kg36 168,501Na dotaz
9901455Bochemit Forte Profi hnědý 60kg39 751,481Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

K ochraně dřeva v interiéru (tř. použití 1, 2 - dřevěné stavební konstrukce) i exteriéru (tř. použití 3 - sloupy, ploty, pergoly), a to i v případě stálého kontaktu se zemí (tř. použití 4 - ploty, sloupy, palisády, mosty).

Vyvinuté pro tlakovou impregnaci dřeva

+ Účinný proti hmyzu, houbám
+ Použití v interiéru i exteriéru: dřevěné stavební konstrukce, sloupy, ploty, pergoly, altány
+ Aplikace: vakuo-tlaková impregnace (VTI)
+ Životnost Interiér: časově neomezená; Exteriér: minimálně 15 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech

Specifikace

Jiné informace
Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.
Spotřeba
5,4 kg až 14 kg /m3

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.