Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde.
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

Bochemit Bluestop M

Koncentrát ke krátkodobé povrchové ochraně surového dřeva při transportu a skladování (proti zamodrání) s preventivním účinkem proti plísním.


Popis

+ Účinný proti houbám, plísním
+ Dočasná preventivní ochrana čerstvě pořezaného dřeva a dřeva při transportu a skladování
+ Aplikace: nátěr / postřik / máčení
+ Účinnost: 3 - 4 měsíce

Bezpečnostní upozornění

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.