bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Bílá pružná pěna ELASTIC 3D DEBBEX

Jednokomponentní, víceúčelová PUR pěna, speciálně vyvinuta pro vyplňování spár s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální propustnost vodní páry a vysokou pružnost pěny.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40301RLBílá pružná pěna ELASTIC 3D DEBBEX 750ml306,2412Ano

Cena celkem:
0

Popis

Špičkový výrobek s moderní recepturou, který vyniká svou extrémní pružností. Vhodná nejen pro dřevostavby a nízkoenergetické domy, ale i na místa s požadavkem na vysokou pružnost a zvukovou izolaci.

Charakteristika
• vhodná kombinace s interiérovými a exteriérovými těsnicími okenními pásy
• velice nízká nasákavost
• extrémní a trvalá pružnost > 25 %, vzduchotěsná
• ve své kategorii pěn nejlepší čas řezatelnosti
• rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
• zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
• vysoká plnící schopnost, dobrá zvuková a tepelná izolace
• vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.
• eliminace tepelných mostů v podhledech podkrovních prostorů v napojení na obvodové zdivo
• díky sněhově bíle barvě snadná rozeznatelnost o použití Pružné pěny na stavbě

Použití
• montáže otvorových výplní (okna, výkladce, dveře, vrata)
• bez páskových komponentů do prostředí s menší produkcí vodní páry
• výhodná volba do nízkoenergetických (NED) a pasivních domů oproti běžným pěnám s páskovými systémy, spolu s páskami je dosaženo vyšší účinnosti (PD)
• dřevostavby, sruby, chaty
• dilatační spáry v konstrukcích
• pro eliminaci tepelných mostů v podhledech podkrovních prostorů v napojení na obvodové zdivo

Těsnost proti vzduchu: tř. 4
Těsnost proti vodě: 9A
Faktor difúzního odporu: µ cca 4,2
Ekvivalentní difúzní tloušťka: sd= 0,19 m

Specifikace

Aplikační teplota
-10 °C až +30 °C

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H332 Zdraví škodlivý při vdechování.H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.H351 Podezření na vyvolání rakoviny.H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.