bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Asfaltový penetrák ČS

Jednosložkový přípravek na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem. Speciálně vyvinutý pro penetrace stavebních konstrukcí např. pod asfaltové hydroizolační pásy.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708521Asfaltový penetrák ČS 4,5kg481,061Ano
2708522Asfaltový penetrák ČS 9kg838,701Ano
2708523Asfaltový penetrák ČS 19kg1 637,291Ano

Cena celkem:
0

Popis

Tento přípravek je určený pro penetrační nátěry stavebních materiálů pod živičné izolační krytiny a nátěry. Vhodný k penetraci podkladů pro zvýšení přilnavosti následných vrstev, penetraci základních betonových desek podlah, teras a balkonů, penetraci betonových střech před aplikací hydroizolačních asfaltových pásů, penetraci septiků a vodních jímek před následnou živičnou asfaltovou izolační vrstvou.

ASFALTOVÝ PENETRÁK je jednosložkový přípravek na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem, speciálně vyvinutý pro penetrace stavebních konstrukcí.

Použití
• hloubková penetrace betonových podkladů, eternitů, základů, podzemních částí staveb
• penetrace stavební oceli, plechových a lepenkových krytin
• podklad pro tepelně svařované bitumenové pásy
• penetrace pod Asfaltový hydroizolační nátěr ČS, např. u přízemních izolací teras
• lehká izolace proti vlhkosti

Výhody
• hluboká penetrační schopnost
• niveluje mikrotrhliny
• odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám
• na suché a mírně vlhké podklady
• velmi snadné použití

Pracovní postup
Podklad musí být nosný, bez nečistot (prach, rez), bez ostrých hran. Nesmí být zmrzlý, pokrytý jinovatkou, může být mírně vlhký. Nové omítky a betony musí být vyzrálé. Odstraňte křehké a odlupující se vrstvy. Puchýře prořízněte do kříže a podlepte bitumenovým lepidlem nebo Asfaltovým hydroizolačním nátěrem Český stavitel. Nevyplněná místa v podkladu vytmelte střešním tmelem. V případě porušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit speciálními maltami. Nanášejte vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo štětkou. V případě mírně vlhkého podkladu je potřeba vtírat intenzívně. Nedoporučujeme používat stříkací zařízení (vtíráním se aktivují chemické sloučeniny vylepšující přilnavost k podkladu). U lehké hydroizolace následné vrstvy nanášejte štětkou nebo pokrývačským kartáčem až po zaschnutí předchozí vrstvy.

Technické údaje
• Složení bitumenová disperze modifikovaná syntetickým kaučukem
• Konzistence emulze
• Plošná hmotnost 1,25 + 10 % kg/m² – vrstva 1 mm
• Barva černá
• Hustota 900 – 1000 kg/m³
• Sušina 60 %
• Teplotní odolnost -30 °C až +60 °C (po vytvrzení) -15 °C (pro přepravu)
• Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
• Suchý proti prachu 6 hodin (při 23 °C a 55 % vlhkosti vzduchu) Konečná suchost 12 – 24 hodin
• Přídržnost k podkladu 0,76 MPa (beton*) 0,58 MPa (dřevo*) 0,61 MPa (ocelový plech*) 0,58 MPa (pozinkovaný plech*) *požadavek normy ČSN 73 2577 > 0,5 MPa 0,31 MPa (asfaltový pás) požadavek normy >0,3 MPa
• Pevnost v tahu 0,22MPa (ČSN EN ISO 527, požadavek > 0,15 MPa)
• Poměrné prodloužení 362 % (ČSN EN ISO 527, požadavek > 300 %)
• Nasákavost 0 % (ČSN EN ISO 62, požadavek < 1,0 %)
• Vodotěsnost v tlaku nepropustný pro 0,8 MPa (ČSN EN 12390-8)
• Počet nanášených vrstev 1 x penetrace; 2-3 x lehká izolace
• Tloušťka vrstvy 0,15-0,3 mm (penetrace); 0,3-0,4 mm (lehká izolace)
• Spotřeba na vrstvu 0,15-0,3 kg/m²
• Reakce na oheň dle ČSN EN 130501-5 pro třídu FROOF(t1) nejsou stanovena žádná kritéria, proto nebylo stanoveno. Výrobek je určen pro plochy do 1500 m² , dále pro opravy a rekonstrukce.

Upozornění
Nenanášejte za přímého slunečního záření, za deště ani za mlhy. Čerstvou nezaschnutou vrstvu chraňte před rychlým vysoušením a před srážkami – min. 6 hodin, nejlépe 24 hodin. Do výrobku nepřimíchávejte jiné přípravky. Asfaltový penetrák není antikorozní ochrana. Zamezte kontaktu s polystyrenem.

Specifikace

Spotřeba
0,15 - 0,3 kg/m² (v jedné vrstvě)
Barva obsahu
černá

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.