bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Zimní pěna

Pro celoroční montáže a těsnění oken, dveřních zárubní, prahů a prostupů chrániček při teplotách pod 0°C.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0900542Zimní pěna do -15°C 500ml RL165,7712Na dotaz
09005165Celoroční trubičková pěna do -10°C 750ml Green Line150,6512Ano
0900514Zimní pěna 750ml do -10°C Silver Line155,4912Ano
0900515Zimní pěna 500ml do -10°C Silver Line135,2812Ano

Cena celkem:
0

Popis

Izolace potrubních systémů či k vyplňování montážních prostorů mezi panely, střešním oknem a krytinou, nebo dutin mezi příčkami, stropem a podlahou. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS. Dodává se i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do -15°C. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 40 minut (při -12°C)
Aplikační teplota
-15 / +25°C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 8 - 12 minut (při 20°C)
Tepelná odolnost
–40 / +90°C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H322 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H315 Dráždí kůži. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.