bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Pistolová pěna 750 ČS

Profesionální jednosložková montážní polyuretanová pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708012Pistolová pěna 750ml ČS163,9612Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí a spár mezi izolačními deskami z EPS a XPS i minerálních vláken (izolačních vat). Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Pěna disponuje těmito vlastnostmi: vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, zvýšená přilnavost k tvrzenému PVC (okna, dveře, parapety…), vysoká plnící schopnost, kvalitní rozměrová struktura, rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, neobsahuje freony. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte nízkoexpanzní montážní pěnu.

Specifikace

Spotřeba
vydatnost až 50 l

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H322 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.