bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

DEBBEX 2K pěna rychlomontážní

Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40310RLDEBBEX 2K pěna rychlomontážní 400ml271,0512Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vytvrzuje chemickou reakcí dvou komponentů – plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut vypěnit! Řezatelná je již po cca 20 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu bez defektů a děr. Má pravidelnou strukturu bez defektů a děr. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

+ Extrémně rychlé vytvrzení bez ohledu na velikost vyplňovaného otvoru
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům
+ Výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (bez ohledu na šířku spáry) ≈ 15 - 20 minut, Vytvrzení 3 hod.
Aplikační teplota
+5 / +25°C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 8 - 12 minut
Tepelná odolnost
–40 / +90°C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.